Hac » Umre ve Hac Organizasyonları | Seyr-i Alem Turizm
426
page-template-default,page,page-id-426,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

HAC  İBADETİ 

 

Hac ne demektir ;

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir. Dini bir terim olarak hac; yılın belli günlerinde (Kameri aylardan Zilhicce ayında) kurallarına uygun şekilde ihrama (örtüye) bürünerek Kâbe’yi tavaf etmek, Arafat, Müzdelife ve Mina’da belirli dini görevleri, şart ve usulüne uygun olarak yerine getirmektir. Bu kutsal yerleri belirli zamanlarda ziyaret eden ve farzlarını yerine getiren kimse, haccı tamamlamış olur.

 

Hac niçin yapılır ;

Hac ibadeti Hicretin 9. yılında farz kılınmış olup, Kuran-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabit olan bir ibadettir. Her müminin amacı Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Onun rızasını kazanmanın yollarından biri de, peygamberleri aracılığı ile bildirdiği emirleri yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmaktır. Allah’ın emirleri insanı iyiye, güzele, doğruya yöneltmek, yasakları ise kötülüklerden uzaklaştırmaktır. Böylece insanı güzel ahlâk sahibi kılarak mutlu olmasını sağlamaktır. Aynı zamanda Allah’ın buyruklarını yerine getirmekle onun sevgisini kazandığımız gibi, verdiği nimetlerden dolayı da şükretmiş oluruz. Çünkü Allah sevgiye, saygıya ve ibadet edilmeye lâyık tek varlıktır. İslâm’ın beş temel şartından biri olan hac hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Maddi durumu iyi olanların ömürlerinde bir defa hac ibadetini yapmaları farzdır.

 

Yüce Allah Kur’an’da: “Yoluna gücü yetenlerin Allah’ın evi (Kâbe)ni hac ve ziyaret etmeleri, insanlar üzerinde Allah’ın bir Hakkı’dır.”(Ali İmran Suresi, Ayet 97) buyurmuştur.

 

Peygamber Efendimiz; “İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar; Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve Hz. Muhammed’in Allah’ın Rasulü ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekâtı vermek, hac yapmak ve Ramazan orucunu tutmaktır”(Hadis-i Şerif) buyurmuş ve yapılışını bizzat uygulayarak Müslümanlara öğretmiştir.

 

Hac kimlere farzdır ;

 1. Müslüman olan
 2. Akıllı olan
 3. Büluğa ermiş olan
 4. Hür olan
 5. Ekonomik yönden imkân sahibi olan
 6. Sağlıklı olan
 7. Yol güvenliğinin bulunması
 8. Haccın farz olduğunu bilen
 9. Haccın eda edildiği vakte yetişen
 10. Kadınların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanmış olan
 11. Eşi ölmüş veya boşanmış kadınlardan iddet süresini doldurmuş olan

Yukarıdaki şartları sağlayanlara Hac, farz bir ibadettir.

Niyet ve yapılışı yönünden Haccın çeşitleri ;

 

1) İfrad Haccı         :  Sadece hacca niyet edilerek, ihramlı olarak  yapılan hacdır.

2) Temettü Haccı   :  Umre ve hacca, ayrı ayrı niyet edilen ve  ayrı ayrı ihramlı olarak yapılan hacdır.

3) Kıran Haccı       : Umre ve hacca, birlikte niyet edilerek, ikisini bir tek ihramla birleştirerek (İhramdan  çıkmadan) yapılan hacdır.

 

TELBİYE

telbiye duası

LEBBEYK, ALLAHÜMME LEBBEYK,
LEBBEYKE LA ŞERİKE LEKE LEBBEYK,
İNNEL HAMDE, VENNİ’METE, LEKE VEL MÜLK
LA ŞERİKE LEK

ALLAHIM! DAVETİNE İCABET EDİYORUM,  EMRİNE BOYUN EĞİYORUM,  BÜTÜN VARLIĞIMLA SANA TESLİM OLDUM.
SENİN HİÇBİR ORTAĞIN YOKTUR, TEKRAR TEKRAR DAVETİNE İCABET EDİYORUM.
ŞÜPHESİZ HAMD SANA MAHSUSTUR,  NİMET SENİNDİ,  MÜLKDE SENİN.
SENİN HİÇBİR ORTAĞIN YOKTUR.

İhram nedir ;

Hac yapmak veya Umre yapmak  veya  Umre ve Haccı birlikte yapmak niyeti ile, sair zamanlarda helal olan bazı davranışları, kişinin kendisine haram kılması demektir.

Tavaf nedir ;

Hacer-i Esved hizasından başlayarak Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmek demektir. Bu dönüşlerin her birine şavt denir.

Sa’y  nedir ;

Safa ve Merve tepeleri arasında, Safa’dan başlayarak dört kere gidip üç kere gelmektir.