Hac ile İlgili Hadisler

“Amellerin en faziletlisi Allah’a iman, cihat ve makbul hacdır.”


“Hac etmek isteyen acele davransın. Hac evlilikten öncedir.”


“Hac ve Umre edenler Allah’ın elçileridir. Günahları affedilirve duaları makbuldur.”


“Bir kimse Kabe’ye gelir de kötü söz söylemez ve günah işlemezse,  anasından doğduğu gün gibi memleketine gider.”


“Makbul haccın sevabı Cennetten başka bir şey değildir.”


“Hac ve Umreyi ard arda yapın. Çünkü ömrü ve rızkı bereketlendirir.”


“Allah yolunda yapılan hacda, nafaka yedi yüz kata yükselir.”


“Hacca gidiniz, hac günahları temizler.”


“Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner.”


“Kabul olmuş hac, dünya ve dünyadaki şeylerin hepsinden daha hayırlıdır. Kabul olmuş haccın karşılığı Cennettir.”


“Hac ve Umre niyetiyle Mekke’ye gidenler, Allah’ın halkı ve ziyaretçileridir. Eğer onlar Allah’tan isterlerse, Allah kendilerine isteklerini verir. Eğer dua ederlerse, dualarını kabul eder. Eğer şefaatte bulunurlarsa, şefaatleri kabul olunur.”


“Ehli beyt hadisinde; Günahça insanların en büyüğü, Arafat Dağında vakfeye durduğu halde Allah Teala’nın kendisini affetmediği zannına kapılan kimsedir.”

 “Ya Rab, Hacıyı ve hacının dua ettiği kimseyi affeyle.”


Hasan Basri (RA) ; “Ramazan ayı sonunda veya herhangi bir savaşta veya Haccın sonunda ölen bir kişi şehid olarak ölmüştür.”


İbn-i Abbas (RA) ; “Bu Beyt’in üzerine Allah’ın her gününde yüzyirmi rahmet inmektedir. Bunların altmışı ziyaretçilere, kırkı namaz kılanlara ve yirmisi de bakanlara taksim olunur.”


“Kim yalın ayak, baş açık yedi defa arka arkaya tavaf ederse, bir köleyi azad etmiş kadar sevap alır. Kim yağmurlu bir havada Kabe’yi 7 defa tavaf ederse, onun geçmiş günahları affolunur.”


Hz. Ömer (RA) ;  “Hacceden kimse affolunmuştur. O hacceden ; Zilhicce, Muharrem, Safer ve Rebiülevvel ayının 20. günü kimler için istiğfar etmişse onlar da affolunur. Hacca gidin, asla fakir düşmeşsiniz. Hacca gidin zengin olursunuz.”


İblis şöyle dedi : “O halde yemin ederim ki, insan oğullarını saptırmak için muhakkak senin doğru yoluna oturacağım, vesvese verip pusu kuracağım.”

(Araf Suresi,16. Ayetinin tefsirinde) Bu yolun Mekke yolu olduğu, şeytanın bu yolun üzerinde oturup, insanları bu yoldan menetmeye çalıştığı söylemiştir.

Peygamberimizin hacıya duası; “Allah’ım hacıyı affet, hacının affını isteyenleri de affet.”


“Dönünceye kadar hacının duası reddolunmaz.”

                                                                                            GERİ                  ANASAYFA